Ordlista

A /  B /  C /  E /  F /  G /  H  /  K /  L /  M /  P /  R /  S /  T /  U  /  Ö


Anpappning (eng Pasting down) Klistringen av försättsbladen mot pärmens insida.
Ansmörjning (eng gluing, pasting) Påstrykning av lim eller klister
Arksignatur (eng signature) Nummrering av tryckarken som falsas och bildar de lägg som boken består av. Kan vanligtvis ses på sid 1, 16, 32 osv.
Ansättning (eng Attaching the boards) Det sätt på vilket pärmpappen sätts på det häftade bokblocket. Skall ej förväxlas med bokblockets insättning i en färdig ”lös” pärm.

Bandhäftning (eng Tape sewing) Häftmetod där bindgarnet byts mot band.
Bestruket papper (eng coated paper) Papperstyp som bestrukits på ena eller båda sidorna i produktionsprocessen. Ger en jämn och skrivvänlig yta.
Bibliofil (eng Biblio…) Begrepp för bokälskare och boksamlare
Bibliofilupplaga Oftast liten del av utgivningen i exklusiva bandutförande. Vanligtvis signeras och numreras banden.
Bind (eng Band/cord) Det garn som läggen häftas på. Äkta- och falska/pålaggda bind är de upphöjningar som syns på bokbandets rygg.
Bladguld (eng gold leaf) Det hamrade guld (22-23 karat) som används vid handförgyllning.
Blindtryck (eng Blind tooling) Titel och dekorationstryck utan förgyllning eller färg. Blindtrycket syns som en prägling i materialet.
Bokband (eng Binding) Det förekommer ett stort antal bandtyper. I grunden ligger de två bandtyperna hel- och halvband vilket innebär att boken antingen är helt- eller halvt klädd av samma material. Ett bokband med rygg och hörn av skinn är alltså ett halvband, ibland kallat för halvfranskt.
Bokblock (eng Body) Boken utan pärm och omslag. Bokbloket består av de häftade och falsade arken som utgör inlagan.
Bulk (eng Bulk) Pappersterm som anger volymen på ett papper. Ju mindre papperet pressas under produktion desto lägre bulk får det.

Codex (eng Codex) Beteckning av den ursprungliga bokformen som på 300-talet började ersätta bokrullen.

Exlibris Bokägarmärke som oftast klistras på pärmens insida. Förekommer också som förgyllning på exklusiva band och kallas då pärmexlibris.

Fals 1 (eng Joint, groove) Bokryggens yttre kanter som slagits ut i solfjärdersform för att bilda den jämna övergången från pärmpapp till rygg.
2 (eng guard)Strimla av papper eller väv som används för att t.ex hänga in bokens skyddsomslag.
Falsben (eng Folding stick) Verktyg av ben som används vid vikning/falsning av papper
Falsning (eng Folding) Ett tryckt pappers vikning ner till det format som bestämts av den grafiska designen. Beroende på hur många falsningar man gör kan arket innehåll 4- 8- 16- eller 32-sidigt.
Falsslagning (eng Backing) Uppslagning av den rundade ryggen så att ett veck bildas i vilket man ansluter pärmpappen.
Framsnitt (eng foredge) Snittet på bokblocket som är parallellt med ryggen
Formering (eng Square) Den del av pärmen som skjuter utanför själva bokblocket
Förgyllning (eng Gilding) Dekorering av pärmar eller snitt
Förlagsband (eng edition binding) Maskinellt framställt bokband. Kallas också partibokband.
Försätts (eng End leaf) De blad som förbinder pärm och bokblock.

Guldfolie (eng Foile) Syntetiskt guld på en plastfoliebas. Används vanligen vid pressförgyllning
Guldsnitt (eng Gilt edges) Beläggning av bladguld på bokblockets snittytor.

Huvud (eng Head) Övre delen av boken. Man talar t.ex om huvudsnitt och motsatsen fotsnitt.
Hylsa (eng Hollow) Den pappeshylsa som löper utmed bokryggen och gör det möjligt att fästa en lös pärm mot bokblocket.
Häftning (eng Sewing, stitching) Sammanbindning av bokens ark till ett bokblock eller ett häfte. Inhängning (eng casing-in) Det sätt på vilket man förenar en lös pärm med ett bokblock.
Inlaga (eng Body) Synonym till bokblock d.v.s. bokens ark häftade till en enhet

Kapitäl (eng head-cap) De yttersta ändarna av ryggen. Vid exklusiv inbindning stickas kapitälet för hand av siden. För enklare band används maskinvävda band.
Kassett (eng slip-case) Skyddande etui som är öppet längs långsidan. Kassetten kombineras ofta med ytterligare ett skyddande omslag, en s.k. chemise.
Klot (eng cloth) Ursprungligen den tuskaftade väv som används som överdrag. Idag finns en mäng olika kvaliteter, också syntetiska klotväver.
Kolofon (eng colophon) Informationstext om bokens tryckår, tryckort, typsnitt, papperskvalitet och medverkande konstnärer/grafiker. Vanligtvis placerad i slutet av boken

Lim (eng adhesives) Nu förekommande i syntetisk eller animalisk form. Animaliskt lim används i bokbinderi som varmlim.
Limbindning (eng Padding) Häftmetod för att sammanfoga lösa blad, till skillnad från falsade ark. Vanligast är den s.k. spridlimningen där det syntetiska limmet smörjs av på ryggen när den är böjd åt sidan. Lim tränger då in mellan de enskilda bladen och håller samman bokblocket då det torkat.
Lägg (eng layer, quire) Vid handhäftning synonymt med ark d.v.s. de delar tryckta, falsade ark som häftas samman till ett bokblock
Lösrygg (eng Hollow) Den pappremsa som tjänar som stöd för överdragsmaterialet på bokens rygg.

Marmorering (eng Marbling) Infärgning av papper m.h.a. en teknik som ger ett marmorliknande mönster på omslagspapperet. Även snitten kan marmoreras.

Partibokbinderi (eng edition) Industriellt bokbinderi
Privatbokbinderi (eng Extra binding) Enstaka bokband hantverkmässigt framställda.

Ryggfodring (eng Lining) Fodring av ryggen med papper i syfte att ge stadga åt bokbandet.
Ryggtitel (eng Title of the back) Titel tryckt på bokens rygg, antingen direkt på överdraget eller på ett titelfält.

Snittbehandling (eng Edge-decoration) Utsmyckning av bokens snitt t.ex. förgyllning, färgning, sprängning och marmorering.
Sprängd snitt (eng Sprinkled edges) Snittytan ges ett färgmönster bestående av fina stänk.

Titelfält (eng Lettering panel) Det fält på bokryggen där titel och författare är placerade.
Typsnitt (eng Type face) Synonymt med bokstavsform.

Utputsning (eng Pulling to pieces) Isärtagning av en häftad bok för ny bindning.

Överdrag (eng Cover) Samlingsnamn för papper, klot, skinn eller annat material som används som beklädnad av boken
Hübner Bokform  -   Sven Jonsons gata 2A   -    302 27 Halmstad   -   035 17 37 02   -   pa@hubnerbokform.se