Galleri & Verkstad

I en nybyggd lokal precis där Nissan är som vackrast har jag valt att placera mitt bokgalleri.
Här finns det ljus och luft. Människorna som rör sig här befinner sig mitt i staden.

Min ambition med galleriverksamheten är att presentera svenska och internationella bokkonstnärer.
När du besöker galleriet kommer du att hamna mitt i en pågående bokbinderiprocess, eftersom jag även har verkstaden här. Här finns allt från luntbindning för arkiv till samtida konstband, men också enkla personligt anpassade häften och anteckningsböcker.

Traditionstyngda material som papyrus och pergament inspirerar till nya lätta tankar om form. Ytterligheter möts i ett växelspel mellan skönt och användbart.
Handen känner vad ögat ser. Det handlar om beröring - inte bara bokens innehåll inspirerar till konstnärligt uttryck. Människor möts, tankar och idéer möts, ger upphov till något nytt...
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4
Hübner Bokform  -   Sven Jonsons gata 2A   -    302 27 Halmstad   -   035 17 37 02   -   pa@hubnerbokform.se